CENNIK

CENNIK KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

KURSY DLA DZIECI 3 – 6 LAT – licencjonowaną metodą FUNTOWN JUNIOR

Junior 1 – 3-4 latki – zajęcia 1 x 40 min

Junior 2 – 5-latki – zajęcia 1 x 45 min

Junior 3 – 6-latki – zajęcia 1 x 45 min

800 zł za semestr lub 10 rat x 160 zł

+ zestaw kursanta 170 zł

KURSY DLA DZIECI 7-12 LAT – licencjonowaną metodą FUNTOWN

Zajęcia 2 x 60 min

1300 zł za semestr lub 10 rat x 260 zł

+ zestaw kursanta 190 zł

___________________________________________________

Wpłat należy dokonywać na nr konta:

Language Centre by Dorota Sałata-Czaplińska

  mBank 88 1140 2004 0000 3502 7412 4802

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko Kursanta i numer raty

WPŁATY MOŻESZ SPRAWDZIĆ W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM KIVO:

TERMINY PŁATNOŚCI:

I RATA: do 10 września 2023

II RATA: do 10 października 2023

III RATA: do 10 listopada 2023

IV RATA: do 10 grudnia 2023

V RATA: do 10 stycznia 2024

VI RATA: do 10 lutego 2024

VII RATA: do 10 marca 2024

VIII RATA: do 10 kwietnia 2024

IX RATA: do 10 maja 2024

X RATA: do 10 czerwca 2024