Polityka prywatności LingWish

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.
Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.
Kim jest Administrator Danych?
Administratorem danych jest:  Dorota Sałata-Czaplińska prowadząca działalność pod nazwą Language Centre by Dorota Sałata-Czaplińska, ul. Rynek 3/30, 20-388 Dominów, właścicielka marki LingWish Szkoła Języków Obcych
NIP 9462418709 REGON 061484973 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: rodo@lingwish.pl lub telefonicznie +48 690220520
W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy? 
Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, chat w Messenger;
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego; Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
Zawarcia umowy i jej realizacja (złożenie zamówienia)
Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a po zakończeniu umowy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (Facebook) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych
Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.
Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń
Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Komu możemy przekazać Twoje dane?
Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów: firmie hostingowej, podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do zarządzania szkołą KIVO, firmie świadczącej usługi chmurowe, prawnikom,  innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO.
Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO. Twoje dane mogą być przekazane:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Jakie prawa Ci przysługują?
W związku z RODO, przysługuje ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody;
  • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.
Polityka plików cookies
Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.
Stosowane są także pliki cookies firmy:
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na stronie.
Wtyczki społecznościowe
Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Google.  Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.
WSPÓŁADMINISTROWANIE
Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Dorota Sałata-Czaplińska prowadząca działalność pod nazwą Language Centre by Dorota Sałata-Czaplińska, ul. Rynek 3/30, 20-388 Dominów, właścicielka marki LingWish Szkoła Języków Obcych zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum?hc_location=ufi

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.